Mot en kulturorientert produktutvikling (PDF-fil)

Denne PDF-filen er lik den opprinnelige diplomppgaven fra 1996,
bortsett fra at illustrasjonenen er tatt ut. Jeg har også rettet en
del skrivefeil og oppdatert linkene i referanseseksjonen.

Tilbake til hovedsiden.